گفته ها و نکته ها

 • **** همیشه همان کاری را انجام بده که از ان میترسی
 • **** هر گاه جنايتها آشكار شود، بركت ها از ميان برود.
 • **** عشق و اشک را نتوان نگه داشت
 • **** هر كه همتش كوچك باشد، فضيلتش از بين برود.
 • **** آنچه برای یکی خوراک هست برای دیگری جزء زهر نیست
 • **** چقدر دوست دارم که دیگران مرا دوست داشته باشند
 • **** اگر پولدار نیستی سعی کن همیشه مفید به نظر برسی
 • **** هر که در زندگانی نانش نخورند چون بمیرد نامش نبرند
 • **** هرگز پیش از آنکه محکوم شوی پوزش مخواه
 • **** انسان موجودی است که به همه چیز عادت میکند
 • **** انسان. آزاد به دنیا آمده اما همه جا در بند است
 • **** اگر دل . همه چیز است .پس چرا همیشه دنبال تو بوده ام ای پول نازنین
 • **** تجربه> نامی است که هر کس روی اشتباهات خویش میگذارد
 • **** انسان موجودی است که به همه چیز عادت میکند
 • **** با هیچ بساز واز خویش کسی برمساز
 • **** اگر خود را برای آینده آماده نسازید، بزودی متوجه خواهید شد که متعلق به گذشته هستید ...
 • **** بزرگی حقیقی نیاز به تحقیر دیگران ندارد
 • **** امشبی را که در آنیم غنیمت شمریم... شاید ای جان نرسیدیم به فردای دگر
 • **** خدایا کمکم کن همه رو از ته دل دوست بدارم نه ظاهری و نه گفتاری
 • **** اگر اولش به فکر آخرش نباشی آخرش به فکر اولش می افتی
 • **** آغاز کسی باش که پایان تو باشد
 • **** آغاز کسی باش که پایان تو باشد
 • **** آغاز کسی باش که پایان تو باشد
 • **** بد نیست انسان پیش از آن که به کشور دیگری کوچ کند٬ اندکی هم درباره کشور خود بداند.
 • **** آن را که خرد نیست ، ادب نیست.

 

تبلیغ کنید تا دیده شوید

تبلیغ کنید تا دیده شوید

تبلیغ کنید تا دیده شوید

تبلیغ کنید تا دیده شوید

چگونه از حوادث رانندگی پیشگیری کنیم؟

چگونه از حوادث رانندگی پیشگیری کنیم؟
  سالانه میلیو نها نفر در جهان در اثر حوادث جاد ه ای جا نشان را از دست میدهند . تعداد حوادث جاد های در بیشتر نقاط جهان رو به افزایش است .
در صورتی که اقدام اصولی برای کاهش این روند انجام نشود، پیش بینی میشود تا سال 2030حوادث و تصادفات جاد ه ای هشتمین عامل مر گ ومیر در جهان شود . به گزارش سازمان جهانی بهداشت در سال 2004 حدود 2/1 میلیون نفر در جهان به علت حوادث جاد ه ای جا نشان را از دست داد ه اند که این رقم معادل 3200 مرگ در روز است . سازمان جهانی بهداشت با هدف آگا ه سازی و اطلا ع رسانی در سطح جهانی پوسترهایی تهیه کرد ه است که پیامشان را مشاهده میکنید .
کمربندها را ببندید
با بستن کمربند ایمنی، خطر حوادث کشنده و مرگبار را 40 تا 65 درصد کاهش دهید .
حوادث جاده ای و معلولیت
سالانه میلیو نها نفر در جهان در اثر حوادث رانندگی دچار معلولیت میشوند . طبق آمار
سازمان جهانی بهداشت در سال 2004 پنجاه میلیون نفر دچار معلولیت شد ه اند . با رعایت قوانین راهنمایی رانندگی میتوان به سادگی از این معلولیتها پیشگیری کرد .
 ا لکل و حوادث رانندگی
مصرف الکل و مواد توهم زا ، پیش از رانندگی خطر تصادفات شدید را افزایش میدهد . با دوری از الکل مرگ و میر ناشی از حوادث رانندگی را تا 20 درصد کاهش دهید .
کلاه ایمنی را فراموش نکنید
بیشتر موتورسکیلت سواران در حوادث رانندگی به دلیل جراحات ناحیه سر، جا نشان را از دست میدهند . با استفاده از کلاه ایمنی خطر مرگ را تا 40 درصد و خطر جراحات سنگین را تا 70 درصد کاهش دهید . موتور سواران بدون استفاده از کلاه ایمنی ، تقریبا 3 برابر بیشتر از موتورسواران دارای کلاه ایمنی ، در حوادث متحمل آسیبهای ناحیه سر می شوند.
  هزینه حوادث جاده ای
هزینه سوانح جاده ای در کشورهای با درآمد کم و متوسط سالانه 65 میلیارد دلار است . با رعایت مقررات رانندگی، این هزینه را به حداقل برسانیم .
عابران پیاده مراقب باشند
90 درصد مرگ و میرناشی از تصادفات جاد ه ای در کشورهایی با درآمد کم و متوسط اتفاق میافتد و همچنین بیشتر مجروحان سوانح رانندگی عابران پیاده، موتورسکیلت سواران و دوچرخه سواران هستند که خودشان خودرو ندارند . با رعایت قواعد و توصیه های ایمنی،از این قبیل حوادث رانندگی جلوگیری کنید .
از سرعت خود بکاهید
سرعت زیاد یکی از علل مرگ و میر رانندگان، عابران پیاده و دوچرخه سواران است . با 5 درصد کم کردن از سرعت خود میزان تصادفات مر گبار را تا 30 درصد کاهش دهید .
دیده شوید
عابران پیاده و موتورسواران اگر لباس مناسب نپوشند ممکن است به راحتی در جاده دیده نشوند و همین، خطر مرگ و میر و مصدومیتهای ناشی از حوادث رانندگی را بیشتر میکند . با استفاده از لباسهای روشن و شب رنگ در پیشگیری از این خطر همراه شوید . خطر تصادفات ناشی از خستگی در شب 10 برابر است. 21 درصد مرگ و میر حوادث رانندگی ، ناشی از دید ناکافی است.
چند توصیه ایمنی :
عابر گرامی رعایت این نکات ضامن سلامتی شماست:
1. عبور از محل های غیرمجاز سواره رو موجب حادثه ضرر و زیان مادی و معنوی برای شما می باشد ، از پیاده رو ها و پلهای عابر پیاده حرکت کنید .
2. هرگز بطور ناگهانی از پیاده رو وارد خیابان نشوید
3. هرگز از پشت وسایل نقلیه به داخل خیابان وارد نشوید .
4. برای عبور از عرض خیابان از محل های خط کشی شده عبور نمایید .
5. هرگز در