گفته ها و نکته ها

 • **** آن را که خرد نیست ، ادب نیست.
 • **** بد نیست انسان پیش از آن که به کشور دیگری کوچ کند٬ اندکی هم درباره کشور خود بداند.
 • **** آغاز کسی باش که پایان تو باشد
 • **** آغاز کسی باش که پایان تو باشد
 • **** آغاز کسی باش که پایان تو باشد
 • **** اگر اولش به فکر آخرش نباشی آخرش به فکر اولش می افتی
 • **** خدایا کمکم کن همه رو از ته دل دوست بدارم نه ظاهری و نه گفتاری
 • **** امشبی را که در آنیم غنیمت شمریم... شاید ای جان نرسیدیم به فردای دگر
 • **** بزرگی حقیقی نیاز به تحقیر دیگران ندارد
 • **** اگر خود را برای آینده آماده نسازید، بزودی متوجه خواهید شد که متعلق به گذشته هستید ...
 • **** با هیچ بساز واز خویش کسی برمساز
 • **** انسان موجودی است که به همه چیز عادت میکند
 • **** تجربه> نامی است که هر کس روی اشتباهات خویش میگذارد
 • **** اگر دل . همه چیز است .پس چرا همیشه دنبال تو بوده ام ای پول نازنین
 • **** انسان. آزاد به دنیا آمده اما همه جا در بند است
 • **** انسان موجودی است که به همه چیز عادت میکند
 • **** هرگز پیش از آنکه محکوم شوی پوزش مخواه
 • **** هر که در زندگانی نانش نخورند چون بمیرد نامش نبرند
 • **** اگر پولدار نیستی سعی کن همیشه مفید به نظر برسی
 • **** چقدر دوست دارم که دیگران مرا دوست داشته باشند
 • **** آنچه برای یکی خوراک هست برای دیگری جزء زهر نیست
 • **** هر كه همتش كوچك باشد، فضيلتش از بين برود.
 • **** عشق و اشک را نتوان نگه داشت
 • **** هر گاه جنايتها آشكار شود، بركت ها از ميان برود.
 • **** همیشه همان کاری را انجام بده که از ان میترسی

 

تبلیغ کنید تا دیده شوید

تبلیغ کنید تا دیده شوید

تبلیغ کنید تا دیده شوید

تبلیغ کنید تا دیده شوید

مقدمات حسابداری

اصول و مبانی حسابداری
تاریخچه حسابداری
کهن ترین مدارکی که درباره معاملات تجاری قدیم بدست آمده است مربوط به حدود 2660 سال قبل از ظهور حضرت محمد (ص)می باشد که به خط میخی و بر روی الواح پخته گلی نوشته شده است . 
طریقه ای که امروزه برای ثبت سندهای بازرگانیمعمول است مبتنی بر اساس" دفتر داری مترادف "(دوبل) می باشد وحسابهائی که در بندر" ژن" مطابق این روش نگهداری می گردید هنوز هم موجود است .
قدیمی ترین نوشته در زمینه حسابداریکه  اکنون نیز وجود دارد تقریبا در حدود 550 سال پیش در زمان راهب مشهور فرانسوی لو کاپاسیلوردر" وین" انتشار یافته است. فن حسابداری اززمان "لوکاپاسیلو" تاحدود 80 سال قبل پیشرفت چندانی نکرده بود ولی توسعه صنعت وتجارت بعد از وقوع انقلاب صنعتی راه را برای ترقی این فن باز نمود.هر چند سیستم حسابداری امروزه ما با تمام ترقیاتی که کرده است مبتنی  بر نظرات کلی "لوکاپاسیلو "است لیکن ازیاد تولید محصولات و تکثیر و پیچیدگی مسائل سازمانهای جدید وسیلهبزرگی برای پیشرفت و ترقی فن وایجاد سیستم های مختلف حسابداری بوده است .
 
اهمیت حسابداری
تا سی سال پیش حسابداری جدید در ایران بیشتر در موسسات خارجی که در ایران کار می کردند از قبیل شرکت سابق نفت ایران .بانک شاهی و سایر بانکها و موسسات خارجی رواج داشت و سپس در بانک ملی و دیگر بانک های ایرانی گسترش 
 
یافت .بطور کلی تا دهه های اخیر بین شناسائی قانونی حسابداران متخصص وبه حساب آوردن آنها در جامعه اقتصادی کشور فاصله زیادی وجود داشت .هر چند بعد از جنگ بین المللی دوم در نتیجه تماس بیشتر با کشورهای توسعه یافته اهمیت
 
حسابداری به عنوان یک حرفه ضروری در جامعه احساس شده بود ولی دو رکن عمده اقتصاد کشور یعنی بازرگانی و مالیه اصولا اهمیتی برای تهیه حسابهای صحیح قائل نبودند :بازرگانان و شرکتها غالبا آنچه را به صلاح خود می دانستند در دفاتر
 
سیم وسرب شده ثبت می کردند و آنچه را برای اطلاع از وضع واقعی معاملات خود لازم داشتند در دفترچه های بغلی بیاض مانند که غالبا که با حساب سیاق نوشته می شد وجز خود آنها کسی به آن دسترسی نداشت یاداشت می کردند .ماموران
 
وصول مالیات هم بدهی مالیاتی آنها را اکثرا اساس قراین وامارات مالیاتی بطور علی الراس تعیین ودر کمیسونهای حل اختلاف با توافق طرفین و گهگاه نیز بطور یکطرفه حل وفصل می کردند و اصولا چیزیکه شاید به حق مورد توجه قرار نمی
 
گرفت همان محاسبات مودیان بود و بطور کلی فن حسابداری با چهار عمل اصلی اشتباه می شد و فرض براین بود که هرکس علم حساب آموخته باشد حسابداری هم می داند !
تعریف حسابداری
حسابداری عبارتست از فن "ثبت " "طبقه بندی"وتلخیص"فعالیتهای مالی یک موسسه و"تفسیر"نتایج حاصله از آنها.
مراحل حسابداری
مرحله اول  ثبت دادوستدهای مالی  در این مرحله کلیه معاملات روزانه یک موسسه (پس از "صدورسند")در دفتری به نام "دفتر روزنامه "به ترتیب وقوع ثبت می گردند
 
مرحله دوم "طبقه بندی حسابها  :در این مرحله حسابها ی ثبت شده در دفتر روزنامه به صورت" طبقه بندی شده" به دفتر دیگری  موسوم به دفتر کل منتقل می گردند بطوری که دفتر دفتر کل حاوی کلیه حسابهای طبقه بندی شده موسسه میباشد
 
 مرحله سوم تلخیص فعالیتهای مالی :منظور از این مرحله خلاصه کردن و جمع بندی حسابهای دفتر کل به صورت خاصی است که از روی آن بتوان حداکثر اطلاعات را به منظور:
 
الف –تعیین نتیجه عملیات (هزینه و درآمد )موسسه طی یک دوره .
 
ب-نمایش وضع مالی (دارائی و بدهی)موسسه در یک تاریخ معین.
 
مرحله چهارم " تفسیر"صورتهای مالی خلاصه شده
 
دراین مرحله صورتهای مالی که در مرحله سوم تلخیص گردیده مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرند.به عبارت دیگر هدف نهائی یک بازرگان یا صاحبان موسسه استخراج نتایج حاصله از صورتهای مالی است تا از طریق آن بتوان تصمیمات مقتضی
 
در جهت بهبود وضع مالی .کاهش هزینه ها و کاربرد مدیریت اتخاذ نمود.
 
دفتر داری وروشهای آن
 
1-دفتر داری ساده و یکطرفه     -قبل از توسعه و گسترش حجم عملیات مالی موسسات و بطور کلی پیش از تکامل وپیشرفت فن حسابداری .عملیات دفتر داری در موسسات فردی و کوچک به مقتضای سلیقه وذوق دفتر دار فقط به صورت یادداشت