گفته ها و نکته ها

 • **** همیشه همان کاری را انجام بده که از ان میترسی
 • **** هر گاه جنايتها آشكار شود، بركت ها از ميان برود.
 • **** عشق و اشک را نتوان نگه داشت
 • **** هر كه همتش كوچك باشد، فضيلتش از بين برود.
 • **** آنچه برای یکی خوراک هست برای دیگری جزء زهر نیست
 • **** چقدر دوست دارم که دیگران مرا دوست داشته باشند
 • **** اگر پولدار نیستی سعی کن همیشه مفید به نظر برسی
 • **** هر که در زندگانی نانش نخورند چون بمیرد نامش نبرند
 • **** هرگز پیش از آنکه محکوم شوی پوزش مخواه
 • **** انسان موجودی است که به همه چیز عادت میکند
 • **** انسان. آزاد به دنیا آمده اما همه جا در بند است
 • **** اگر دل . همه چیز است .پس چرا همیشه دنبال تو بوده ام ای پول نازنین
 • **** تجربه> نامی است که هر کس روی اشتباهات خویش میگذارد
 • **** انسان موجودی است که به همه چیز عادت میکند
 • **** با هیچ بساز واز خویش کسی برمساز
 • **** اگر خود را برای آینده آماده نسازید، بزودی متوجه خواهید شد که متعلق به گذشته هستید ...
 • **** بزرگی حقیقی نیاز به تحقیر دیگران ندارد
 • **** امشبی را که در آنیم غنیمت شمریم... شاید ای جان نرسیدیم به فردای دگر
 • **** خدایا کمکم کن همه رو از ته دل دوست بدارم نه ظاهری و نه گفتاری
 • **** اگر اولش به فکر آخرش نباشی آخرش به فکر اولش می افتی
 • **** آغاز کسی باش که پایان تو باشد
 • **** آغاز کسی باش که پایان تو باشد
 • **** آغاز کسی باش که پایان تو باشد
 • **** بد نیست انسان پیش از آن که به کشور دیگری کوچ کند٬ اندکی هم درباره کشور خود بداند.
 • **** آن را که خرد نیست ، ادب نیست.

 

تبلیغ کنید تا دیده شوید

تبلیغ کنید تا دیده شوید

تبلیغ کنید تا دیده شوید

تبلیغ کنید تا دیده شوید

پیشگیری از معلولیت در حوادث.

 پیشگیری از معلولیت در حوادث.
در هر کشوری که زندگی کنیم و از هر سطح از امکانات که برخوردار باشیم، ادعای مصون بودن از حوادث‌، ادعایی اغراق‌آمیز و دور از واقعیت است.
حوادث، واقعیتی نهفته در ماهیت زندگی است که در یک لحظه می‌تواند چهره آن را دگرگون سازد. اما سؤال اصلی اینجاست که چگونه می‌توان حوادث و بحران‌ها را مدیریت کرد و از میزان خسارات حاصل از آن کاست؟ معلولیت‌، یکی از خسارات جدی حوادث طبیعی و انسانی است. سالانه در کشور ما حدود صدهزار نفر فقط در حوادث رانندگی دچار معلولیت می‌شوند. به راستی چگونه می‌توان از این خسارات کاست و کدام نهاد یا نهادهای اجتماعی باید در این زمینه نقش جدی‌تری ایفا کنند؟ دراین باره با دکتر محمد کمالی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس مرکز تحقیقات توانبخشی دانشکده علوم توانبخشی گفت‌وگو کرده‌ایم که در پی می‌آید.
برای شروع بحث، بفرمایید اصولا پیشگیری از معلولیت در چارچوب علمی و دانشگاهی چگونه تعریف و به چند دسته یا مرحله تقسیم می‌شود؟
پیشگیری یکی از بخش‌های مهم در بسیاری از حوزه‌ها ازجمله حوزه سلامت است. مطالعات بسیاری در این حیطه انجام گرفته است اما به‌نظر می‌رسد به لحاظ آگاهی و شناخت سابقه آن بسیار طولانی‌تر است. در احادیث منقول هم موارد بسیاری وجود دارد که بر ضرورت پیشگیری تأکید شده است. مسلما در این زمینه در دانش بشری هم منابع بسیاری را می‌توان یافت. اما به‌طور خاص در حیطه سلامت بیشترین تأکید بر ضرورت پیشگیری است. اصولا علم بهداشت عمومی آن زمان شکل گرفت که هیژی دختر اسکولاب پزشک یونانی (که شبه‌بیمارستانی برای مداوای بیماران در منزل خود دایر کرده بود) از پدر سؤال کرد آیا بهتر نیست به جای درمان بیماران کاری کنیم که آنان بیمار نشوند؟ این سرآغاز تدوین دستورالعمل‌هایی شد که بعد‌ها بهداشت عمومی را شکل داد. از این منظر در حوزه سلامت سه دسته مهم پیشگیری سطح اول، دوم و سوم مطرح شده است که به‌نظر می‌رسد قابل گسترش به حوزه‌های دیگر هم باشد.
سطح اول اصولا به دو کار می‌پردازد. ابتدا پیشگیری بر مبنای آموزش است که فرد از مواجهه با عامل خطر خود را بری کند و دوم آن دسته از اقدامات است که مانع مواجهه فرد با عامل خطر و درصورت مواجهه، بیمار نشدن وی می‌شود مانند اقدام به واکسیناسیون. سطح دوم پیشگیری بر غربالگری و تشخیص زودهنگام و درمان به‌موقع تأکید دارد تا مانع از بروز بیماری یا درصورت بروز بیماری درمان سریع و به‌موقع برای جلوگیری از شدت یافتن آن دارد. سطح سوم پیشگیری زمانی است که عوارضی از بیماری یا حادثه بر جای مانده است و تلاش برای پیشگیری از تشدید ناتوانی یا معلولیت حاصله از بیماری یا حادثه اعمال می‌شود. در ادبیات جاری اغلب سطح اول را پیشگیری و سطح دوم را درمان و سطح سوم را توانبخشی می‌نامند. حال اینکه در پیشگیری از معلولیت‌ها چند سطح وجود دارد، باید گفت نمی‌توان از این تقسیم‌بندی فراتر رفت. برای پیشگیری از معلولیت‌ها هم اقدامات در همین سه سطحی است که عرض کردم و باید صورت پذیرد. یعنی هم آموزش، هم اقدامات برای واکسیناسیون و مشاوره ژنتیک، هم تلاش برای درمان به‌موقع بیماری‌های مبتلابه و نیز اقدام به‌موقع برای توانبخشی و الحاق مجدد فرد به جامعه.
آموزش چه نقشی در پیشگیری از معلولیت‌ها دارد؟ این آموزش در چه سطوح و طی چه‌سازوکاری باید ارائه شود؟
از نظر من آموزش یکی از مهم‌ترین کارها و اقدامات در حیطه پیشگیری به‌ویژه در زمینه معلولیت‌هاست. امروزه در تمام موارد معلولیت‌ها می‌توان با آموزش مناسب برای ارتقای آگاهی‌ها و تغییر نگرش افراد جامعه به پیشگیری پرداخت. هرچه میزان آگاهی و به‌ویژه نوع نگرش فرد به موضوع رخداد معلولیت و ناتوانی بهتر باشد امکان بروز آن ناتوانی یا معلولیت کاهش خواهد یافت. البته تنها