گفته ها و نکته ها

 • **** همیشه همان کاری را انجام بده که از ان میترسی
 • **** هر گاه جنايتها آشكار شود، بركت ها از ميان برود.
 • **** عشق و اشک را نتوان نگه داشت
 • **** هر كه همتش كوچك باشد، فضيلتش از بين برود.
 • **** آنچه برای یکی خوراک هست برای دیگری جزء زهر نیست
 • **** چقدر دوست دارم که دیگران مرا دوست داشته باشند
 • **** اگر پولدار نیستی سعی کن همیشه مفید به نظر برسی
 • **** هر که در زندگانی نانش نخورند چون بمیرد نامش نبرند
 • **** هرگز پیش از آنکه محکوم شوی پوزش مخواه
 • **** انسان موجودی است که به همه چیز عادت میکند
 • **** انسان. آزاد به دنیا آمده اما همه جا در بند است
 • **** اگر دل . همه چیز است .پس چرا همیشه دنبال تو بوده ام ای پول نازنین
 • **** تجربه> نامی است که هر کس روی اشتباهات خویش میگذارد
 • **** انسان موجودی است که به همه چیز عادت میکند
 • **** با هیچ بساز واز خویش کسی برمساز
 • **** اگر خود را برای آینده آماده نسازید، بزودی متوجه خواهید شد که متعلق به گذشته هستید ...
 • **** بزرگی حقیقی نیاز به تحقیر دیگران ندارد
 • **** امشبی را که در آنیم غنیمت شمریم... شاید ای جان نرسیدیم به فردای دگر
 • **** خدایا کمکم کن همه رو از ته دل دوست بدارم نه ظاهری و نه گفتاری
 • **** اگر اولش به فکر آخرش نباشی آخرش به فکر اولش می افتی
 • **** آغاز کسی باش که پایان تو باشد
 • **** آغاز کسی باش که پایان تو باشد
 • **** آغاز کسی باش که پایان تو باشد
 • **** بد نیست انسان پیش از آن که به کشور دیگری کوچ کند٬ اندکی هم درباره کشور خود بداند.
 • **** آن را که خرد نیست ، ادب نیست.

 

تبلیغ کنید تا دیده شوید

تبلیغ کنید تا دیده شوید

تبلیغ کنید تا دیده شوید

تبلیغ کنید تا دیده شوید

پيشگيري از حوادث بر مبناي مدل جامعه ايمن

 پيشگيري از حوادث بر مبناي مدل جامعه ايمن
مقدمه:
سوانح و حوادث یک موضوع روز و مهم سلامت عمومی بوده و به طرز نامتناسبی گروه آسیب پذر به خصوص قشر فقیر را تحت تاثیر قرار می دهد. بیش از نیمی از افرادی که بخصوص در حوادث ترافیکی می میرند بین 45- 15 ساله بوده و اغلب آنان نان آور خانه محسوب می شوند. هیچ کشوری از این عارضه که بخصوص قشر جوان را در گیر می کند مستثنی نیست.
در سال 2002 آسیب های ناشی از سوانح و حوادث در جهان حدود 5 میلیون مرگ را به دنبال داشت و میزان بروز مرگ ناشی از آن 7/83 در صد هزار نفر جمعیت گزارش شده است. آسیب های ناشی از سوانح و حوادث در سال 2002 حدود 9 در صد علل کل مرگ و میر ها و 2 درصد بار بیماری های را به خود اختصاص داده است. در سال 2002 میزان بروز مرگ ناشی از سوانح و حوادث در منطقه مدیترانه شرقی 9/69 در صد هزار نفر جمعیت بوده که در مقایسه با آمار جهانی کمتر است و این روند در ایران که روزانه 300 مورد مرگ رخ می دهد و 130-120 نفر از آنها ناشی از حوادث می باشد حدود 62 در صدهزار نفر می باشد . این میزان در استان آذربایجان شرقی نیز در حد کشوری و در حدود 62 در صد هزار می باشد. عمر به هدر رفته در نتیجه سوانح و حوادث در جهان 15% و در منطه مدیترانه شرقی 13% از کل عمر از دست رفته است که خود بیانگر اهمیت موصوع می باشد.
در استان آذربایجانشرقی در سال 1378 تعداد 2182 مورد مرگ ناشي از حوادث ثبت شده است كه 1275 مورد (60%) آن ناشی از حوادث ترافیکی بوده است و 70% حوادث ترافیکی در شهر اتفاق افتاده است. تعداد كل مصدومين مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان ها در سال 1378 در استان 64000 مورد بوده است كه 19925 مورد آن (31%) بعلت حوادث ترافيكي بوده است. 72% مصدومين حوادث را مردان و 28% آن را زنان تشكيل مي دهند. 75% كل مصدومين مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان هاي استان در اثر حوادث اتفاق افتاده در مناطق شهري بوده است. 48% مصدومين حوادث ترافيكي مربوط به رانندگان و سرنشينان خودرو بوده، 33% مربوط به موتورسواران و 19% مربوط به عابرين پياده مي باشد. همانگونه که در کشورهای با درآمد بالا اتفاق افتاده است این امکان وجود دارد که میزان مرگ ومیر ناشی از حوادث ترافیکی را کنترل و پیشگیری نمود.
در استان آذربایجانشرقی در سال 1388 تعداد 1814 مورد مرگ ناشي از حوادث ثبت شده است كه 1100 مورد (60%) آن ناشی از حوادث ترافیکی بوده است تعداد كل مصدومين مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان ها در سال 1388 در استان 59288 مورد بوده است.
الگوي پيشگيري از حوادث در قالب جامعه ايمن ، بعنوان الگويي مبتني بر همكاري بين بخشي و مشاركت كليه بخش هاي توسعه¬اي و سازمانهاي متولي مورد قبول سازمان جهاني بهداشت است به طوریکه در اين رویکرد مداخلات جامعه محور (Community based ) و مبتني بر حل مشكلات جامعه (Solution oriented ) طراحي و با مشاركت مردم (بعنوان ذينفعان اصلي) به مرحله اجرا گذاشته مي¬شود .در جامعه ایمن تمام مردم ، مسئولين و ارگانهاي دولتي و غيردولتي باید به وظايف خود واقف باشند و مسئولانه در جهت دستيابي به جامعه مورد نظر گام بردارند و برآيند اقداماتيکه صورت مي گيرد همسو و هماهنگ و در راستاي اهداف تعيين شده باشد.يك تيم متشكل از نمايندگان تمام نهادهاي مسئول در سطح يك شهرستان با همفكري وهمكاري نزديك و با جلب مشارکت مردم و رياست فرماندار مسئول تأمين و حفظ ايمني مردم خواهند بود و جامعه اي ايجاد خواهند نمودکه حوادث در آن